top of page
PSI-LOOK

REGULAMIN

 1. Usługi w salonie są wykonywane przez certyfikowanego groomera z odpowiednim wyszkoleniem.

 2. Rezerwacja (lub odwołanie) wizyty następuje po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel.: 691 714 430.

 3. Salon jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00. W wyjątkowych sytuacjach, istnieje możliwość umówienia psa na wizytę poza wyznaczonymi godzinami pracy salonu, jest to usługa dodatkowo płatna + 100%. 

 4. Psa na wizytę w salonie należy przyprowadzać punktualnie. Każde, nawet najmniejsze spóźnienie skutkuje koniecznością przesuwania pozostałych w danym dniu zabiegów.

 5. Każdy pies przyprowadzany na wizytę do salonu  powinien posiadać aktualną książeczkę szczepień, okazywaną na prośbę groomera.

 6. Pies przed wizytą powinien załatwić swoje potrzeby fizjologiczne oraz nie być świeżo po posiłku.

 7. Jeżeli klient nie chce, aby pies był kąpany w salonie, powinien go wykąpać i wyczesać  przed wizytą.

 8. Przedstawione w cenniku ceny są orientacyjne. Ostateczny koszt wizyty psa w salonie jest uzależniony od stanu włosa oraz zachowania psa, co przekłada się na czas wizyty. Rozczesywanie kołtunów lub ścinanie filcu jest usługą dodatkowo płatną – 60 zł za godzinę pracy groomera.

 9. Wszelkie niestandardowe usługi, których koszt nie jest ujęty w cenniku,  wyceniane są indywidualnie.

 10. Zwalczanie ujawnionych w trakcie zabiegów insektów jest obowiązkowe i wykonywane na koszt właściciela bez dodatkowego uzgodnienia.

 11. Salon jest wyposażony w odpowiednie narzędzia, sprzęt oraz profesjonalne kosmetyki przeznaczone wyłącznie do pielęgnacji zwierząt. Rodzaj kosmetyków dobierany jest zawsze indywidualnie do każdego psa  z uwzględnieniem rodzaju i stanu zarówno skóry jak i okrywy włosowej.

 12. W salonie przestrzegane są zasady BHP,  a wszystkie  narzędzia, sprzęty oraz powierzchnie użytkowe są regularnie dezynfekowane.

 13. W salonie nie podajemy psom żadnych środków uspokajających, zalecamy również niepodawanie samodzielnie psu takich środków przed zabiegiem.

 14. Właściciel ma obowiązek powiadomić groomera o wszelkich problemach zdrowotnych lub behawioralnych psa (np. alergii, chorobach skóry, stanach lękowych, agresji itp.) oraz przyjmowanych przez niego lekach. W przypadku zatajenia przez właściciela wymienionych informacji, groomer zastrzega sobie prawo do możliwości zakończenia wizyty psa w salonie i obciążenia właściciela kosztami rozpoczętych zabiegów.

 15. Groomer nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia psa, w związku z zatajeniem przez właściciela informacji o  chorobach i dolegliwościach psa.  

 16. Całkowitą odpowiedzialność za wizytę w salonie psa starego lub chorego ponosi właściciel.

 17. W razie wypadku groomer ma prawo wezwać weterynarza.

 18. Groomer ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku psa niewspółpracującego lub agresywnego.

 19. Właściciel może być obecny podczas wizyty psa w salonie, jednak zdecydowanie to odradzamy z uwagi na dekoncentrowanie się psa podczas zabiegów.

 20. Psa z salonu może odebrać wyłącznie jego właściciel lub osoba przez niego wskazana, po uprzedniej informacji z salonu o zakończeniu wizyty. 

 21. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu informowania o terminach kolejnych wizyt i promocjach.

 22. Właściciel wyraża zgodę na utrwalanie oraz używanie wizerunku psa do celów marketingowych (na stronie internetowej salonu: www.psi-look.com oraz w mediach społecznościowych – facebook, instagram)

 23. Korzystanie z usług salonu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

bottom of page